Buitenschoolse opvang op 3 locaties Locatie Deltalaan - Anne de Vriesschool Christelijke visie en kindgericht Kwalitatieve en professionele opvang Locatie Prickwaert Opvang op 5 locaties in Sliedrecht Locatie Valkweg - Prins Willem-Alexanderschool Uw kind staat centraal Al spelend vaardigheden leren Locatie Merwestraat - Oranje-Nassauschool Vaste pedagogische medewerkers Locatie Vivaldilaan - Anne de Vriesschool Opvang voor iedereen

Beslisboom

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De Rijksoverheid heeft de beslisboom gewijzigd. Hierin zijn de nieuwe adviezen voor het testen van kinderen, soepelere regels voor huisgenoten van jonge kinderen met koorts of benauwdheid én feedback van gebruikers verwerkt.
Met de beslisboom kan worden bepaald of een kind naar de kinderopvang/school mag.

U kunt de beslisboom hier bekijken.

Met vriendelijke groet,

Laura Mijnster