Buitenschoolse opvang op 3 locaties Locatie Deltalaan - Anne de Vriesschool Christelijke visie en kindgericht Kwalitatieve en professionele opvang Locatie Prickwaert Opvang op 4 locaties in Sliedrecht Locatie Valkweg - Prins Willem-Alexanderschool Uw kind staat centraal Al spelend vaardigheden leren Vaste pedagogische medewerkers Locatie Vivaldilaan - Anne de Vriesschool Opvang voor iedereen

Eigenwijs verder onder de vleugels van Partou

Ruim 17 jaar geleden zijn wij, Nely en Harold Verloop, gestart met Eigenwijs Kinderopvang, omdat we vanuit onze overtuiging Christelijke en kindgerichte kinderopvang wilden ontwikkelen. Vanuit onze visie zien wij ieder kind als uniek en waardevol. Ontwikkelen van eigen talenten in een veilige omgeving, dat is wat we mogelijk wilden maken. Gezien het aantal kinderen dat we vandaag de dag dagelijks opvangen, zijn we in onze opzet geslaagd. We zijn er enorm trots dat we dit met elkaar bereikt hebben.

We hebben echter gemerkt, dat het aansturen van een steeds groter wordende kinderopvang-organisatie intensief is en steeds meer inzet, tijd en energie van ons vraagt. Vooral door gezondheidsproblemen hebben wij ons dan ook de vraag gesteld, hoe we voor de kinderen, ouders en ons team de continuïteit van de kinderopvang bij Eigenwijs konden waarborgen. Die continuïteit hebben we gevonden bij Partou Kinderopvang, wat betekent dat we Eigenwijs langzaam gaan loslaten. Met pijn in ons hart, maar in de volle overtuiging dat dit de beste beslissing is voor de kinderen, voor u als ouders, voor onze medewerkers en ook voor ons.

Partou Kinderopvang
Partou is een stevige, stabiele, landelijk werkende organisatie die wil én kan investeren in kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Ze heeft vanuit een krachtige visie de ambitie om ouders de best denkbare en meest gewaardeerde kinderopvang te bieden; in hun eigen buurt, veilig en vertrouwd.

In Partou hebben we dan ook een partner gevonden, die met aandacht naar Eigenwijs kijkt. De samenwerking met de scholen in Sliedrecht en het belang van de Christelijke identiteit liggen aan de basis van het succes van Eigenwijs en zullen ook in de toekomst de basis blijven. Het is zowel voor Partou als voor Eigenwijs van belang dat onze visie over de doorgaande leerlijn en onze normen en waarden, op een zo goed mogelijke manier worden voortgezet.

Vertrouwde kinderopvang blijft
Ons pedagogisch team zorgt ervoor dat de kinderen elkaar in de vertrouwde omgeving blijven ontmoeten, zich ontwikkelen en de aandacht krijgen, zoals zij en u van ons gewend zijn, maar nu als onderdeel van Partou kinderopvang.

Wij zijn ervan overtuigd, dat de kinderen, u als ouders en ons pedagogisch team bij Partou een mooie toekomst tegemoet gaan.

Heeft u nog vragen?
Stel ze gerust, we beantwoorden ze graag.

Harold en Nely Verloop
Directie Eigenwijs Kinderopvang