Buitenschoolse opvang op 3 locaties Locatie Deltalaan - Anne de Vriesschool Christelijke visie en kindgericht Kwalitatieve en professionele opvang Locatie Prickwaert Opvang op 4 locaties in Sliedrecht Locatie Valkweg - Prins Willem-Alexanderschool Uw kind staat centraal Al spelend vaardigheden leren Vaste pedagogische medewerkers Locatie Vivaldilaan - Anne de Vriesschool Opvang voor iedereen

Gewijzigd coronaprotocol

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Bekijk hier het gewijzigde protocol kinderopvang met de meest actuele wijzigingen n.a.v. afgelopen persconferentie .

Belangrijke toevoeging aan het protocol is het stappenplan bij een positieve melding.
Hierin staat beschreven welke stappen u als ouder moet nemen en welke stappen Eigenwijs Kinderopvang neemt.

U dient een positieve melding altijd direct te melden bij de houder van Eigenwijs Kinderopvang (Harold of Nely).

Met vriendelijke groet,

Laura Mijnster