Buitenschoolse opvang op 3 locaties Locatie Deltalaan - Anne de Vriesschool Christelijke visie en kindgericht Kwalitatieve en professionele opvang Locatie Prickwaert Opvang op 5 locaties in Sliedrecht Locatie Valkweg - Prins Willem-Alexanderschool Uw kind staat centraal Al spelend vaardigheden leren Locatie Merwestraat - Oranje-Nassauschool Vaste pedagogische medewerkers Locatie Vivaldilaan - Anne de Vriesschool Opvang voor iedereen

Informatie naar aanleiding van het Coronavirus

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Onderstaand treft u informatie aan naar aanleiding van het Coronavirus.

Minister president Rutte heeft vanmiddag tijdens een persconferentie aangegeven, dat in verband met het Coronavirus kinderopvangorganisaties vooralsnog niet gesloten hoeven te worden. Wel is gewezen op maatregelen die al van kracht waren.

Onderstaand e.e.a. op een rijtje:

Voor nu en voor de komende periode blijft de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu leidend in de gedragswijze van Eigenwijs Kinderopvang.

Daarnaast vindt u informatie op:

De informatie op de genoemde websites wordt regelmatig aangepast.

De volgende adviezen blijven van kracht: We zullen hier de kinderen en onze medewerkers ook regelmatig op attenderen:

  • was regelmatig je handen met water en zeep
  • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na het snuiten direct weg
  • raak zo min mogelijk met je handen je ogen, neus en mond aan
  • houd minimaal een meter afstand van iemand die hoest of niest
  • er worden geen handen geschud

Onderstaand enkele antwoorden op vragen van ouders:

Wanneer en hoe lang moeten kinderen thuisblijven?
Als kinderen in een risicogebied zijn geweest èn ze hebben verkoudheidsklachten, dan adviseert de GGD hen in ieder geval een week thuis te laten blijven. Na die week kan worden overlegd met het kinderdagverblijf, peuteropvang of bso omtrent de huidige situatie. Bij twijfel altijd de GGD bellen, tel: 078-770 85 08

Mocht uw kind niet in het risicogebied geweest zijn en toch griepklachten krijgen die lijken op Corona (koorts, hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, benauwdheid), dan verzoeken wij u uw kind ook bij milde verschijnselen thuis te houden. Dit geldt dan tevens voor de broertjes en zusjes.

Wij verzoeken u met klem om ons als kinderopvang direct op de hoogte te brengen wanneer er binnen uw gezin aanleiding is tot zorg in relatie tot Corona.

Niet alleen voor uw kinderen, gelden er adviezen, maar ook voor onze pedagogisch medewerkers. Wanneer zij klachten hebben EN koorts krijgen moeten ook zij thuis blijven. Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om de opvang doorgang te laten vinden.

De situatie verandert snel. We houden deze uiteraard nauwlettend in de gaten, evenals de informatie van het RIVM of de overheid. Mocht dit tot nieuwe maatregelen leiden, die de kinderopvang betreffen, dan stellen we u hiervan op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Harold en Nely Verloop