Buitenschoolse opvang op 3 locaties Locatie Deltalaan - Anne de Vriesschool Christelijke visie en kindgericht Kwalitatieve en professionele opvang Locatie Prickwaert Opvang op 5 locaties in Sliedrecht Locatie Valkweg - Prins Willem-Alexanderschool Uw kind staat centraal Al spelend vaardigheden leren Locatie Merwestraat - Oranje-Nassauschool Vaste pedagogische medewerkers Locatie Vivaldilaan - Anne de Vriesschool Opvang voor iedereen

Lockdown 16-12-2020 t/m 17-01-2021

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Zoals u wellicht vernomen heeft, is gisterenavond door onze overheid besloten dat de scholen en kinderopvangcentra gesloten zullen worden tijdens de lockdown. Wij zijn verplicht om deze aanwijzing op te volgen.

Alleen noodopvang
Dit betekent concreet dat u vooralsnog in de periode van woensdag 16 december 2020 t/m 15 januari 2021  geen gebruik kunt maken van onze kinderopvang, tenzij u recht heeft op noodopvang.

Wanneer u en uw partner beiden in een cruciaal beroep werkzaam zijn én er geen beroep gedaan kan worden op uw directe omgeving heeft u recht op noodopvang op uw contractdagen.

Als in uw gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.

Een lijst van cruciale beroepen kunt u nazien op de site www.rijksoverheid.nl.

Noodopvang schoolgaande kinderen
De noodopvang voor de schoolgaande kinderen, is een gezamenlijke verantwoording voor de basisschool en Eigenwijs Kinderopvang. De verantwoordelijkheid ligt, onder schooltijd (16, 17 en 18 december 2021 en vanaf 4 januari 2021) in principe bij de scholen.

In de kerstvakantie zal onze buitenschoolse opvang de noodopvang aanbieden aan ouders die daar recht op hebben, op dagen dat ze een contract hebben.

Waarbij wij opmerken dat op 24 december en 31 december de opvang om 17.00 uur sluit.

Het aanvragen van de noodopvang verloopt via de ouderapp.

Locatie noodopvang kinderdagopvang
De noodopvang van kinderdagopvang vindt plaats op locatie Vivaldilaan 73 (Baanhoek-West). Wanneer er meer kinderen worden aangemeld dan de Beroepskracht Kind Ratio  (BKR) toelaat zal er mogelijk een tweede locatie worden aangewezen als noodlocatie. Uiteraard wordt u daar in voorkomende gevallen over geïnformeerd.

Locatie noodopvang BSO
De noodopvang BSO vindt in de periode 17, 18 en 19 december en vanaf 4 januari 2021 plaats op de locaties Valkweg 2  en Vivaldilaan 73 (Baanhoek-West). De noodopvang BSO in de kerstvakantie vindt plaats op de locatie Vivaldilaan 73 . Wanneer blijkt dat dit om praktische redenen anders moet, informeren wij u daar uiteraard daarover.

Aanvragen noodopvang
Mocht u van mening zijn dat u recht heeft op noodopvang, dan kunt u zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur van tevoren) uw aanvraag indienen via de ouderapp.

U doet dit als volgt:

 • log in met uw toegangscode;
 • klik op de tegel ‘Mijn opvang’;
 • klik op de naam van uw kind waarvoor u noodopvang wenst;
 • klik op de dag dat u noodopvang wenst (dit kan alleen op contractdagen);
 • klik rechts onderin uw scherm op de + knop;
 • klik bij groepen op ‘Noodgroep’;
 • klik het gewenste tijdvak aan;
 • vul bij opmerking de beroepen van u en uw partner in;
 • klik op aanvragen.

U aanvraag is nu verzonden. U kunt dat zien doordat er een oranje rondje in het kalenderoverzicht staat. Zodra uw aanvraag is beoordeeld ontvangt u een melding per e-mail.

Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd is de oranje stip veranderd in een groene stip, wanneer uw aanvraag is afgewezen is de oranje stip helemaal weg.

Maatregelen
We willen hierbij benadrukken dat ook voor de noodopvang de maatregelen uit ons protocol blijven gelden. De belangrijkste maatregelen staan hieronder samengevat.

 • We hanteren de beslisboom bij twijfel of een kind met klachten wel of geen gebruik mag maken van de opvang.

Mocht na het doorlopen van de beslisboom de conclusie getrokken worden dat uw kind geen gebruik mag maken van de opvang, zal hij/zij geweigerd worden en/of dient u hem of haar zo spoedig mogelijk (uiterlijk na 1 uur) op te halen.

 • Indien uzelf klachten heeft, willen we u verzoeken onze kinderopvanglocatie niet te bezoeken en uw kind(eren) door iemand anders te laten brengen en halen.
 • Het dragen van een mondkapje bij het brengen en halen is verplicht.

Uitzonderlijke situatie

De lockdown is een uitzonderlijke situatie ontstaan door “overmacht”, wat maakt dat het een complex vraagstuk is met mogelijk verregaande gevolgen voor alle betrokkenen.

Komende periode zullen we gebruiken om zoveel mogelijk informatie en advies in te winnen. Hiervan zullen we u zo nodig op de hoogte houden.

Uiteraard maakt het financiële vraagstuk hier een groot onderdeel vanuit. We hopen uiteraard dat we net als in het voorjaar gesteund worden door de overheid en alle ouders gecompenseerd zullen worden voor de opvangkosten, wanneer zij de facturen doorbetalen.

Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we alle ouders hierover informeren middels een extra informatiebrief. Voorlopig willen we u dringend verzoeken aan uw betalingsverplichting te blijven voldoen.

We begrijpen dat deze volledige lockdown wellicht, ook voor u, als een verrassing komt, maar we hopen op uw begrip en medewerking! Met elkaar moeten we de verantwoordelijkheid nemen om het aantal besmettingen zo klein mogelijk te houden.

Ondanks alle maatregelen en zorgen wensen wij u goede en gezegende feestdagen toe en hopen wij elkaar volgend jaar in januari weer te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Harold en Nely Verloop-Tahapary