Kinderopvang

Het dagverblijf aan de Deltalaan is gelegen binnen de Anne de Vriesschool. Op deze manier kunnen we gebruik maken van o.a. het speellokaal binnen de basisschool.
De groep is verticaal ingedeeld. Dit betekent dat de kinderen van 10 weken tot 4 jaar in dezelfde groep opgevangen worden. Dit biedt de volgende voordelen:

  • In een groep kinderen van verschillende leeftijden zijn er meer stimulansen voor sociale vaardigheden omdat kinderen leren met elkaars behoeften en mogelijkheden rekening te houden.
  • De taalvaardigheid wordt extra gestimuleerd doordat kinderen taal en taalspelletjes, zoals liedjes, ook boven hun niveau aangereikt krijgen.
  • Achterstanden in ontwikkeling vallen bij kinderen in een verticale groep minder op waardoor ze minder snel het buitenbeentje zullen worden.
  • De kinderen hebben te maken met vaste medewerkers doordat ze in principe 4 jaar lang in dezelfde groep blijven. Deze continuïteit is van groot belang voor het opbouwen van relaties met de medewerkers. De medewerkers krijgen de tijd om de kinderen goed te leren kennen en in te spelen op hun individuele behoeften en mogelijkheden.

Ons dagprogramma
Op de groep bieden wij naast de vrije momenten van spelen ook structuur aan. Er is een vast programma van eten, drinken en activiteiten. Bij de peuters maken wij gebruik van de thema’s van ons VVE-programma Piramide, waarbij de ontwikkeling spelenderwijs gestimuleerd wordt.
Voor de verzorging van baby’s en dreumesen volgen we zoveel mogelijk het ritme in overleg met ouders.
Vanwege onze ruime openingstijden is er gelegenheid voor een warme maaltijd. Aan het eind van de middag gaan we met de kinderen aan tafel en eten de kinderen hun zelf meegebrachte warme maaltijd.

Het team
Op de groep zijn er dagelijks vaste pedagogisch medewerkers werkzaam, die minimaal in het bezit zijn van een MBO diploma Pedagogisch Werk. De medewerkers kenmerken zich door hun persoonlijke betrokkenheid en door professionele deskundigheid. Zij spelen een heel belangrijke rol in de dagelijkse omgang met de kinderen en hun ouders. Op de kinderdagopvang hebben we 2 medewerkers die ‘vast gezicht’ zijn. Eén van deze medewerkers is altijd aanwezig op de groep.