Wat u moet weten

Crècheboekje
Elke dag dat uw kind op de dagopvang aanwezig is wordt er een schriftelijke rapportage bijgehouden in het crècheboekje. Dit crècheboekje krijgt u van Eigenwijs en hoeft u zelf niet aan te schaffen. De rapportage is in eerste plaats gericht op de dagelijkse verzorging en daarnaast wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling en leuke voorvallen van die dag. Verder staat het ouders vrij om ook in het crècheboekje informatie te schrijven over hun kind wat betreft verzorging, voeding en slaaptijden.

Wennen
Voor kinderen en hun ouders is het wennen een belangrijk aandachtspunt.
Wennen zorgt ervoor dat niet alleen de kinderen maar ook de ouders de mogelijkheid krijgen om een indruk te krijgen van het verblijf op de groep. Daarnaast is het zo dat zowel de kinderen als hun ouders moeten wennen aan het feit dat zij niet in elkaars aanwezigheid zijn gedurende een dag of dagdeel. Belangrijk is dat ouders vertrouwen gaan krijgen in de opvang en de pedagogisch medewerkers. Om dit proces positief te laten verlopen wordt de nodige tijd en aandacht besteed aan de wenperiode, zowel door de pedagogisch medewerkers als door de ouders.

Hoe vindt het wennen plaats?
De contactleidster maakt één maand vooraf aan de opvang,  een afspraak om te komen wennen, met de ouders. Vóór de officiële start komt het kind twee dagdelen bij Eigenwijs om te wennen. Een dagdeel kan zowel een ochtend als de middag zijn en duurt 2.5 uur.
Wanneer het kind voor het eerst komt wennen krijgen de ouders gelegenheid om kennis te maken met de contactleidster en de andere pedagogische medewerkers van de groep. Er is dan gelegenheid voor een intakegesprek waarin het intakeformulier word ingevuld door de ouder. Andere punten die tijdens dit gesprek worden besproken zijn het dagritme en gewoontes, eten en drinken, slapen en rapportage.
Als de wenperiode goed is verlopen start het kind vervolgens op de vaste opvangdagen.

Zieke kinderen
Voor zieke kinderen is het niet prettig om naar de opvang te komen. Daarnaast kunnen wij de aandacht en verzorging die een ziek kind nodig heeft niet bieden. Ook moeten we natuurlijk denken aan risico’s van besmetting. Om deze reden mag uw kind niet naar de opvang worden gebracht als het koorts heeft boven de 38.5 graden. Mocht uw kind tijdens de opvang hoge koorts krijgen of een ander ziektebeeld vertonen dan zullen wij u altijd bellen op één van de telefoonnummers zoals ingevuld op het inschrijf-en intakeformulier.
Uw kind kan niet naar de opvang bij;

  • Diarree en braken
  • Koorts
  • Mazelen en bof

Wij adviseren u om uw kind pas naar de opvang te doen als het een dag koortsvrij is geweest of geen klachten meer vertoont van braken of diarree. Het kan zijn dat uw kind medicijnen nodig heeft, daarvoor is het gewenst om een overdracht formulier medicatie in te vullen en te ondertekenen. Zonder overdracht formulier zullen wij geen medicatie toedienen.

Praktische zaken

Kleding
Trek uw kind makkelijk zittende kleding aan waarin hij of zij veilig kan spelen en die vies mag worden. Vermijd bijvoorbeeld lange koordjes aan kleren; die maken het spelen onveilig. Daarnaast is het makkelijk om een setje extra kleren mee te geven, zodat we hem of haar na een ongelukje kunnen verschonen. Komt hij of zij thuis met een vlek op de kleding? Dit hoeft geen probleem te zijn, want we werken met uitwasbare materialen en producten. U kunt de vlekken het best eerst uitspoelen met koud water en daarna de kleding wassen. Wij verzoeken ook de jassen van de kinderen te voorzien van naam. Let er op dat eventuele mutsen, sjaals of handschoenen in de jas of tas zitten, zodat deze niet kwijt kunnen raken.

Sieraden
Het is veiliger als uw kind geen lange ketting of oorbellen draagt. Laat sieraden daarom zoveel mogelijk thuis.

Huisdieren
Sommige kinderen zijn allergisch voor bepaalde huisdieren. We vragen u daarom geen dieren mee te nemen naar de opvang.

Aansprakelijkheid
Eigenwijs draagt geen aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van persoonlijke artikelen of kleding, schoeisel en dergelijke. Het is belangrijk om kleding en knuffels te merken van de naam van uw kind.

Afmelden
Wanneer een kind niet kan komen wegens ziekte of om andere reden, dient u dit vóór 9 uur aan ons door te geven. Wanneer uw kind na afwezigheid als gevolg van ziekte het dagverblijf weer gaat bezoeken wilt u dit dan aan ons melden. Absentie als gevolg van ziekte of om andere reden komt niet voor compensatie in aanmerking.

Kinderwagen en maxi-cosy stallen
Gedurende de opvangdag van uw kind kunt u de maxi-cosy of buggy in het dagverblijf achterlaten. Het is van belang om dit te melden bij de pedagogisch medewerker zodat zij u de stallingplek kan aanwijzen. Om vermissing of anderszins te voorkomen is het in uw belang om de buggy of maxi-cosy te voorzien van naam.

Mandje
Alle kinderen hebben een eigen mandje. Hierin kunnen persoonlijke dingen als knuffel, schone kleding worden bewaard.

Ophaalbevoegdheid
Als het kind door iemand anders wordt gehaald of gebracht dan de ouder, dient dit vooraf mondeling dan wel schriftelijk aan de pedagogisch medewerker te worden gemeld. Een kind wordt nooit aan een voor ons onbekend iemand meegegeven.