Wat u moet weten

Ouderapp
Eigenwijs Kinderopvang heeft een digitale ouderapp. In deze ouderapp kunt u alle belangrijke gegeven van uzelf en uw kind(eren) bijhouden en/of wijzigen. Daarnaast is het mogelijk om via de app verzoeken voor ruilen of het aanvragen van extra opvangdagen aan te vragen. In de ouderapp worden ook nieuwsbrieven, facturen, jaaroverzichten en documenten verstuurd.

Digitaal overdrachtsboekje
Elke dag dat uw kind op de dagopvang aanwezig is wordt er een digitale rapportage bijgehouden in de ouderapp. Onder de tegel ‘het schriftje’ vindt u de berichten welke door de groep van uw kind in het schriftje geschreven zijn. Voor ouders van kinderen tot 2 jaar, wordt het schriftje gebruikt om te noteren wat een kind die dag heeft gedaan en hoe het ging. Voor kinderen ouder dan 2 jaar, wordt deze informatie bij de overdracht verteld. U kunt als ouder belangrijke informatie over het kind, welke belangrijk is voor de groepsleidsters van die dag om te weten, voor aanvang van de opvang versturen.

Wennen
Voor kinderen en hun ouders is het wennen een belangrijk aandachtspunt.
Wennen zorgt ervoor dat niet alleen de kinderen maar ook de ouders de mogelijkheid krijgen om een indruk te krijgen van het verblijf op de groep. Daarnaast is het zo dat zowel de kinderen als hun ouders moeten wennen aan het feit dat zij niet in elkaars aanwezigheid zijn gedurende een dag of dagdeel. Belangrijk is dat ouders vertrouwen gaan krijgen in de opvang en de pedagogisch medewerkers. Om dit proces positief te laten verlopen wordt de nodige tijd en aandacht besteed aan de wenperiode, zowel door de pedagogisch medewerkers als door de ouders.

Hoe vindt het wennen plaats?
De contactleidster maakt één maand vooraf aan de opvang, een afspraak om te komen wennen, met de ouders. Vóór de officiële start komt het kind twee dagdelen bij Eigenwijs om te wennen. Een dagdeel kan zowel een ochtend als de middag zijn en duurt 2.5 uur.
Wanneer het kind voor het eerst komt wennen krijgen de ouders gelegenheid om kennis te maken met de contactleidster en de andere pedagogische medewerkers van de groep. Er is dan gelegenheid voor een intakegesprek waarin het intakeformulier word ingevuld door de ouder. Andere punten die tijdens dit gesprek worden besproken zijn het dagritme en gewoontes, eten en drinken, slapen en rapportage.
Als de wenperiode goed is verlopen start het kind vervolgens op de vaste opvangdagen.

Zieke kinderen
Voor zieke kinderen is het niet prettig om naar de opvang te komen. Daarnaast kunnen wij de aandacht en verzorging die een ziek kind nodig heeft niet bieden. Ook moeten we natuurlijk denken aan risico’s van besmetting. Om deze reden mag uw kind niet naar de opvang worden gebracht als het koorts heeft boven de 38.5 graden. Mocht uw kind tijdens de opvang hoge koorts krijgen of een ander ziektebeeld vertonen dan zullen wij u altijd bellen op één van de telefoonnummers zoals ingevuld op het inschrijf-en intakeformulier.
Uw kind kan niet naar de opvang bij;

  • Diarree en braken
  • Koorts
  • Mazelen en bof

Wij adviseren u om uw kind pas naar de opvang te doen als het een dag koortsvrij is geweest of geen klachten meer vertoont van braken of diarree. Het kan zijn dat uw kind medicijnen nodig heeft, daarvoor is het gewenst om een overdracht formulier medicatie in te vullen en te ondertekenen. Zonder overdracht formulier zullen wij geen medicatie toedienen. Hier kunt u ons protocol ‘ziekte en ongevallen’ doornemen.

Praktische zaken

We willen graag dat uw kind veel speelplezier heeft en zich optimaal kan ontwikkelen. Dat kan mede dankzij een paar ‘spelregels’.

Wat geeft u mee
Het is handig als uw kind een rugzakje meeneemt naar het kinderdagverblijf.

Kleding
Trek uw kind makkelijk zittende kleding aan waarin hij of zij veilig kan spelen en die vies mag worden. Vermijd bijvoorbeeld lange koordjes aan kleren; die maken het spelen onveilig. Daarnaast is het makkelijk om een setje extra kleren mee te geven, zodat we hem of haar na een ongelukje kunnen verschonen. Komt hij of zij thuis met een vlek op de kleding? Dit hoeft geen probleem te zijn, want we werken met uitwasbare materialen en producten. U kunt de vlekken het best eerst uitspoelen met koud water en daarna de kleding wassen. Wij verzoeken ook de jassen van de kinderen te voorzien van naam. Let er op dat eventuele mutsen, sjaals of handschoenen in de jas of tas zitten, zodat deze niet kwijt kunnen raken.

Sieraden
Het dragen van sieraden bij kinderen van 0 tot 4 jaar kan bij het spelen en slapen risico’s met zich meebrengen, zoals;

  • Een sieraad kan losraken en komt in de mond/neus/oor van het kind terecht.
  • Een sieraad kan ergens achter blijven haken, waardoor letsel ontstaat.

Wanneer uw kind toch sieraden draagt gedurende de opvang, moet u schriftelijk verklaren dat u op de hoogte bent dat het dragen van sieraden bij een kind risico’s kan geven tijdens de opvang, waardoor er een gevaarlijke situatie kan ontstaan. En dat u de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eventuele meegebrachte risico’s en onveilige situaties die kunnen ontstaan op u neemt.

Huisdieren
Sommige peuters zijn allergisch voor bepaalde huisdieren. We vragen u daarom geen dieren mee te nemen naar de opvang.

Afmelden
Wanneer een kind niet kan komen wegens ziekte of om andere reden, dient u dit vóór 9 uur in de ouderapp aan te geven. Absentie als gevolg van ziekte of om andere reden komt niet voor compensatie in aanmerking.

Kinderwagen en maxi-cosy stallen
Het is mogelijk om een kinderwagen of maxicosy achter te laten op de opvang, wij verzoeken u deze dag ook weer mee te nemen naar huis.

Ophaalbevoegdheid
Als u verhinderd bent om zelf uw kind op te halen en u laat een ander uw kind ophalen, geef dit dan altijd door aan de groepsleiding. Wij geven uw kind anders niet mee. In principe geven wij kinderen op de opvang niet mee aan minderjarige kinderen (tot 18 jaar). Indien u als ouder, dit wel wenst, dient u vooraf dit formulier te ondertekenen en af te geven aan de groepsleidsters. Dit formulier is voor incidenteel gebruik.