Openingstijden

De peuteropvang is tijdens de schoolweken geopend (40 weken per jaar), behalve op de erkende feestdagen.
De tijden waarop u peuteropvang kunt afnemen zijn: 8.30 uur – 11.45 uur. Deze openingstijden zijn gelijk aan de schooltijden van de basisschool waarbinnen de peuteropvang wordt gegeven.

Vakantie en ziekte
Tijdens vakanties en bij ziekte van kinderen lopen de geplande opvangdagdelen gewoon door.
Is uw kind ziek, dan kan het niet worden opgevangen. Wij gaan hierbij uit van de richtlijnen van de GGD.

Vakantierooster
Gedurende de schoolvakanties is de peuteropvang gesloten.

Herfstvakantie (2021):
maandag 16 oktober t/m vrijdag 24 oktober

Kerstvakantie (2021):
maandag 25 december t/m vrijdag 9 januari

Voorjaarsvakantie (2022):
maandag 26 februari t/m vrijdag 6 maart

Goede Vrijdag en Pasen (2022):
vrijdag 15 april t/m maandag 18 april

Meivakantie (2022):
maandag 30 april t/m vrijdag 8 mei

Hemelvaartsdag + extra dag (2022):
donderdag 26 en vrijdag 27 mei

2e Pinksterdag (2022):
maandag 6 juni

Zomervakantie (2022):
vrijdag 9 juli t/m vrijdag 21 augustus