Openingstijden

De peuteropvang is tijdens de schoolweken geopend (40 weken per jaar), behalve op de erkende feestdagen.

De tijden waarop u peuteropvang in de ochtend kunt afnemen zijn: 8.30 uur – 11.45 uur

De tijden waarop u peuteropvang in de middag kunt afnemen zijn: 13.00 uur – 15.15 uur

Deze openingstijden zijn gelijk aan de schooltijden van de basisschool waarbinnen de peuteropvang wordt gegeven.

Vakantie en ziekte
Tijdens vakanties en bij ziekte van kinderen lopen de geplande opvangdagdelen gewoon door.
Is uw kind ziek, dan kan het niet worden opgevangen. Wij gaan hierbij uit van de richtlijnen van de GGD

Vakantierooster 2018

Voorjaarsvakantie    maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart
Goede Vrijdag en Pasen  vrijdag 30 maart t/m 2 april
Meivakantie maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei
Hemelvaart + extra dag donderdag 10 en vrijdag 11 mei
Pinksteren   maandag 21 mei
Zomervakantie maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus
Herfstvakantie maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober
Kerstvakantie maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari