Pedagogisch beleid

Door het aanbieden van peuteropvang, als voorschoolse educatie in samenwerking met de christelijke basisscholen in Sliedrecht, willen wij invulling geven aan het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en onderdeel zijn van de doorgaande leerlijn van peuteropvang naar de basisschool.
Daarbij creëren wij een veilige speel-leeromgeving waar kinderen spelenderwijs kunnen ontwikkelen.
Ook heeft peuteropvang een taak bij het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingsachterstanden en draagt zij bij aan het voorkomen van achterstanden.

Spelen en ontdekken
Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van elk jong kind. Al spelend ontdekken zij, en ieder kind ontwikkelt zich in eigen tempo en op unieke wijze.
Wij vinden het belangrijk om deze ontwikkeling te stimuleren door een zo compleet mogelijk aanbod van spelactiviteiten aan te bieden. Zodat de kinderen hun eigen mogelijkheden leren kennen en ontdekken.

De vier pedagogische basisdoelen, zijn eenvoudig te vertalen in de volgende vragen:

  • heeft een kind het naar zijn of haar zin?
  • heeft een kind iets geleerd dat zinvol is voor hem of haar?
  • heeft een kind met andere kinderen gespeeld?
  • heeft een kind geleerd op een sociale en respectvolle wijze met anderen om te gaan?

Onze peuteropvang biedt elk kind hierbij voldoende mogelijkheden, ruimte en kansen.