Wat u moet weten

Ouderapp
Eigenwijs Kinderopvang heeft een digitale ouderapp. In deze ouderapp kunt u alle belangrijke gegeven van uzelf en uw kind(eren) bijhouden en/of wijzigen. Daarnaast is het mogelijk om via de app uw kind af te melden bij afwezigheid. Absentie als gevolg van ziekte of om andere reden komt niet voor compensatie in aanmerking. In de ouderapp worden ook nieuwsbrieven, facturen, jaaroverzichten en documenten verstuurd.

Zieke kinderen
Voor zieke kinderen is het niet prettig om naar de opvang te komen. Daarnaast kunnen wij de aandacht en verzorging die een ziek kind nodig heeft niet bieden. Ook moeten we natuurlijk denken aan risico’s van besmetting. Om deze reden mag uw kind niet naar de opvang worden gebracht als het koorts heeft boven de 38.5 graden. Mocht uw kind tijdens de opvang hoge koorts krijgen of een ander ziektebeeld vertonen dan zullen wij u altijd bellen op één van de telefoonnummers zoals ingevuld op het inschrijf-en intakeformulier.
Uw kind kan niet naar de opvang bij;

  • Diarree en braken
  • Koorts
  • Mazelen en bof

Wij adviseren u om uw kind pas naar de opvang te doen als het een dag koortsvrij is geweest of geen klachten meer vertoont van braken of diarree. Het kan zijn dat uw kind medicijnen nodig heeft, daarvoor is het gewenst om een overdracht formulier medicatie in te vullen en te ondertekenen. Zonder overdracht formulier zullen wij geen medicatie toedienen. Hier kunt u ons protocol ‘ziekte en ongevallen’ doornemen.

Praktische zaken

We willen graag dat uw kind veel speelplezier heeft en zich optimaal kan ontwikkelen. Dat kan mede dankzij een paar ‘spelregels’.

Wat geeft u mee
Het is handig als uw kind een rugzakje meeneemt naar de peuteropvang. In het rugzakje kunt u een bakje fruit (geschild en in stukjes gesneden) en een beker of pakje vruchtensap meegeven. Wij verzoeken u om op het rugzakje, het bakje fruit, de beker drinken, duidelijk de naam van uw kind te zetten.

Luiers
Wanneer uw kind nog niet zindelijk is, dienen er luiers en billendoekjes in de tas van het kind te zitten. Wij verzoeken u om geen luierbroekjes mee te geven. U mag uw kind wel met een luierbroekje naar de peuteropvang brengen, maar voor de verschoning vragen wij om gewone luiers. Wanneer uw kind bezig is met zindelijk worden, kunt u dit aangeven bij de groepsleidsters. Zij zullen uw kind dan meenemen met de plasrondes.

Fruit
Elk dagdeel eten en drinken we samen met de kinderen. De kinderen moeten zelf hun eten en drinken meenemen. Bij Eigenwijs kinderopvang geven wij de voorkeur aan gezond eten. Grote stukken fruit moeten geschild en in stukjes gesneden meegegeven worden. Let u op bij druiven en snoeptomaten. Een kind kan zich gemakkelijk verslikken bij het eten van druiven of tomaten. Snijd u daarom druiven en tomaten altijd doormidden.

Kleding
Trek uw kind makkelijk zittende kleding aan waarin hij of zij veilig kan spelen en die vies mag worden. Vermijd bijvoorbeeld lange koordjes aan kleren; die maken het spelen onveilig. Daarnaast is het makkelijk om een setje extra kleren mee te geven, zodat we hem of haar na een ongelukje kunnen verschonen. Komt hij of zij thuis met een vlek op de kleding? Dit hoeft geen probleem te zijn, want we werken met uitwasbare materialen en producten. U kunt de vlekken het best eerst uitspoelen met koud water en daarna de kleding wassen. Wij verzoeken ook de jassen van de kinderen te voorzien van naam. Let er op dat eventuele mutsen, sjaals of handschoenen in de jas of tas zitten, zodat deze niet kwijt kunnen raken.

Sieraden
Het is veiliger als uw kind geen lange ketting of oorbellen draagt. Laat sieraden daarom zoveel mogelijk thuis. Wanneer u wel sieraden meegeeft aan uw kind, moet u een verklaring ondertekenen.

Knuffels en speelgoed
Op de eerste dag kunt u uw kind een vertrouwde knuffel of favoriet speeltje meegeven voor het wennen. Verder adviseren we u om knuffels en speelgoed zoveel mogelijk thuis te laten, om het risico van kwijtraken of beschadiging te verkleinen.

Huisdieren
Sommige peuters zijn allergisch voor bepaalde huisdieren. We vragen u daarom geen dieren mee te nemen naar de peuteropvang.

Zonnebrand
Ook wanneer het warm is, spelen we graag buiten met de kinderen. We hebben de afspraak dat de kinderen ingesmeerd naar de peuteropvang komen, wij smeren de kinderen niet meer in.

Overige afspraken
Als u verhinderd bent om zelf uw kind op te halen en u laat een ander uw kind ophalen, geef dit dan altijd door aan de groepsleiding. Wij geven uw kind anders niet mee. Wanneer uw kind door een minderjarig persoon opgehaald wordt, moet er vooraf schriftelijke toestemming gegeven worden, middels dit formulier. Dit formulier is voor incidenteel gebruik.