Tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang (TSO) op de Oranje Nassau School wordt uitgevoerd door Stichting Tussen Schoolse Opvang Oranje Nassau School en wordt verzorgd door een aantal gecertificeerde overblijfkrachten.

Overblijfmogelijkheden
Op school kan uw kind tussen de middag overblijven op dagen waarop er ’s middags ook school is.

De kinderen worden ingedeeld in groepen.

De kinderen van groep 1 en 2 worden tussen de middag door een overblijfkracht opgehaald uit de groep. Samen eten zij een boterham in het speellokaal.

De kinderen van groep 3 gaan om over te blijven zelf naar het lokaal van Remedial Teaching (RT-ruimte).

De kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan om over te blijven zelf naar de BSO-ruimte boven.

We beginnen het eten met gebed, waarna we gezamenlijk de lunch gebruiken. We sluiten af met een dankgebed of een danklied.

Bij droog weer spelen de kinderen buiten. Als het regent spelen de kinderen binnen.
Onder begeleiding kan er worden geknutsteld, er wordt gelezen of er kan een spelletje worden gedaan.

Om 12.55 uur worden de kinderen uit groep 1 en 2 weer in hun lokaal gebracht en wordt er gewacht tot de leerkracht weer aanwezig is.

De kinden van de groepen 3 t/m 8 gaan uiterlijk 12.45 uur naar buiten waar de pleinwacht aanwezig is.

TSO leiding
Het team, dat bestaat uit enthousiaste overblijfkrachten, verzorgt doorgaans op vaste dagen de Tussen Schoolse Opvang. De overblijfkrachten hebben ervaring in de praktijk en werken aan deskundigheidsbevordering door het volgen van cursussen. Het aantal overblijfkrachten per dag is afhankelijk van het aantal aangemelde kinderen 1 overblijfkracht per 15 kinderen.

Maaltijd

  • De kinderen eten hun zelf meegnomen lunch ( brood, drinken en evt. fruit) op tijdens het overblijven.
  • Liever geen koolzuurhoudende drank, maar wel melk of limonadepakjes.
  • Geef géén snoep of chips mee aan uw kinderen. Ontbijtkoek, liga of sultana is een goede vervanger
  • Er wordt gezellig aan tafel gegeten.
  • De kinderen owrden gestimuleerd om in ieder gval 1 boterham te eten ( wat niet opgegeven wordt gaat mee terug naar huis.)
  • Wilt u de tassen, broodtrommels en bekers voorzien van de naam van uw kind?

Regels
Tijdens het overblijven houden overblijfkrachten en kinderen zich aan regels.
U kunt hier de regels voor de kinderen tijdens het overblijven downloaden.

Aanmelden
Wanneer uw kind voor het eerst naar de TSO komt is het het noodzakelijk om uw kind aan te melden d.m.v het inschrijfformulier met daarop de belangrijkste gegevens van uw kind die tijdens de TSO van belang zijn. Mochten er wijziging zijn (let ook op de telefoonnummers en emailadressen) dan horen wij dat graag via de mail.

Kosten
Aan het overblijven zijn kosten verbonden:

Een strippenkaart voor 5 keer TSO kost € 15,00
Een strippenkaart voor 10 keer TSO kost € 30,00
Een strippenkaart voor 20 keer TSO kost € 60,00
Een strippenkaart voor 30 keer TSO kost € 90,00
Een strippenkaart voor 40 keer TSO kost € 120,00

Een strippenkaart wordt vooraf gekocht en betaald. Het geld voor zo’n kaart kunt u overmaken op IBAN NL12 RABO 0306 6365 30 t.n.v. Stichting Tussen Schoolse Opvang Oranje Nassauschool o.v.v naam kind(eren) + groep.

Coördinatoren
De zaken rond de overblijf worden geregeld door onze TSO-coördinatoren Joke Kraaijeveld en Joyce Verloop.

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Wilt u uw kind(eren) aanmelden, dan kan dat via ons inschrijfformulier.