Locatie Valkweg

Deze locatie is gehuisvest in de Prins Willem-Alexanderschool aan de Valkweg 2 en heeft 2 opvangvormen.

Peuteropvang

Buitenschoolse opvang