Pedagogisch beleid

Onze buitenschoolse opvang heeft als doel kwalitatief goede kinderopvang te bieden die in de behoefte voorziet van kinderen, ouders en basisschool vanuit een christelijk perspectief. Buitenschoolse opvang is een verzamelnaam van voorschoolse opvang, tussen schoolse opvang en naschoolse opvang en vakantie opvang.
Wij streven samen met de school naar een buitenschoolse opvang, waarbij onderling een goede samenwerking plaatsvindt. Doordat de opvang plaatsvind binnen de school betekent het dat de kinderen blijven op hun eigen vertrouwde plek.

Een veilige plek
De ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid, talenten en kwaliteiten van het kind staan in de opvang centraal. Naschoolse opvang is vrije tijd. Deze tijd wordt gekenmerkt door het speelse, het niet functioneel bezig zijn. Al spelend ontdekken en leren kinderen. Het plezier dat daaraan beleefd wordt vinden wij van belangrijk. Onze medewerkers zorgen voor een sfeer waarin een kind zich zowel individueel als in groepsverband kan ontplooien. Een kind ontwikkelt zich wanneer het zich op zijn gemak voelt, wanneer het een relatie kan aangaan met de groepsleiding en wanneer het een plaats gevonden heeft binnen de groep kinderen van de buitenschoolse opvang.