Tarieven

Wij berekenen voor de BSO de volgende tarieven:

Opvangvorm Uurtarief (standaard)
BSO (40 weken pakket) € 8,90
BSO (52 weken pakket) € 7,85

Extra informatie

  • Tarieven zijn inclusief eten en drinken.
  • Facturering geschiedt per maand vooraf en wordt automatisch geïncasseerd.
  • Flexibele opvang: Eigenwijs heeft een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor flexibele opvang. Flexibiliteit heeft tot gevolg dat er meer aandacht nodig is voor de bezetting met betrekking tot het personeel, het vaststellen van dienstroosters en het aannamebeleid. Daarnaast brengt het ten aanzien van de bedrijfsvoering onvoorspelbaarheid met zich mee. Om die reden berekenen wij in geval van flexibele opvang een opslagpercentage dat kan variëren van 10 tot 20% bovenop de uurprijs. In geval van flexibele opvang gaan we met u in gesprek om de mate van flexibiliteit en de exacte toeslag vast te stellen. De afspraken leggen wij vervolgens vast. Meer weten ? Vraag naar de mogelijkheden.

Wist u dat u maar een deel van de bruto tarieven betaald?
In de praktijk betaalt u slechts een deel van het bruto tarief. Wat uw netto kosten zijn is afhankelijk van de kinderopvangtoeslag die u ontvangt op basis van uw inkomen. Bij de Belastingdienst kunt u uw toeslag aanvragen. U kunt een proefberekening maken op: www.toeslagen.nl.