Wat u moet weten

Ouderapp
Eigenwijs Kinderopvang heeft een digitale ouderapp. In deze ouderapp kunt u alle belangrijke gegeven van uzelf en uw kind(eren) bijhouden en/of wijzigen. Daarnaast is het mogelijk om via de app verzoeken voor ruilen of het aanvragen van extra opvangdagen aan te vragen. In de ouderapp worden ook nieuwsbrieven, facturen, jaaroverzichten en documenten verstuurd.

Wennen
En dan is het zover: uw kind komt naar de buitenschoolse opvang. Voor u en uw kind een grote overgang. Het is goed om uw kind hier een beetje op voor te bereiden. Dit kan bijvoorbeeld door vooraf eens langs het schoolgebouw te lopen en naar binnen te kijken. Natuurlijk bent u dan ook welkom om ons gedag te komen zeggen en samen een kijkje te nemen in de groep.
De eerste keer dat uw kind naar de buitenschoolse opvang komt blijft u een half uurtje bij uw kind op de groep zodat uw kind de tijd krijgt vanuit een veilige basis de omgeving te verkennen. Daarna bouwt u uw aanwezigheid af door uw kind steeds langer alleen op de buitenschoolse opvang te laten. Uw kind zal de eerste tijd even moeten wennen. Voor elk kind en elke ouder verloopt het wennen anders. Het is belangrijk dat u tijdens de eerste weken goed bereikbaar bent. We houden u door middel van een mondelinge overdracht op de hoogte over hoe het wennen van uw kind verloopt.

Kleding
Trek uw kind makkelijk zittende kleding aan waarin hij of zij veilig kan spelen en die vies mag worden. Vermijd bijvoorbeeld lange koordjes aan kleren; die maken het spelen onveilig. Daarnaast is het makkelijk om voor jonge kleuters een setje extra kleren mee te geven, zodat we hem of haar na een ongelukje kunnen verschonen. Komt hij of zij thuis met een vlek op de kleding? Dit hoeft geen probleem te zijn, want we werken met uitwasbare materialen en producten. U kunt de vlekken het best eerst uitspoelen met koud water en daarna de kleding wassen. Wij verzoeken ook de jassen van de kinderen te voorzien van naam. Mag uw kind in de omgeving spelen, verzoeken wij ouders een horloge o.i.d. mee te geven aan hun kinderen, zodat zij de tijd in de gaten kunnen houden.

Sieraden
Het is veiliger als uw kind geen lange ketting of oorbellen draagt. Laat sieraden daarom zoveel mogelijk thuis.

Zieke kinderen
Voor zieke kinderen is het niet prettig om naar de opvang te komen. Daarnaast kunnen wij de aandacht en verzorging die een ziek kind nodig heeft niet bieden. Ook moeten we natuurlijk denken aan risico’s van besmetting. Om deze reden mag uw kind niet naar de opvang worden gebracht als het koorts heeft boven de 38.5 graden. Mocht uw kind tijdens de opvang hoge koorts krijgen of een ander ziektebeeld vertonen dan zullen wij u altijd bellen op één van de telefoonnummers zoals ingevuld op het inschrijf-en intakeformulier.
Uw kind kan niet naar de opvang bij;

  • Diarree en braken
  • Koorts
  • Mazelen en bof

Wij adviseren u om uw kind pas naar de opvang te doen als het een dag koortsvrij is geweest of geen klachten meer vertoont van braken of diarree. Het kan zijn dat uw kind medicijnen nodig heeft, daarvoor is het gewenst om een overdracht formulier medicatie in te vullen en te ondertekenen. Zonder overdracht formulier zullen wij geen medicatie toedienen. Hier kunt u ons protocol ‘ziekte en ongevallen’ doornemen.

Knuffels en speelgoed
Op de eerste dag kunt u uw kind een vertrouwde knuffel of favoriet speeltje meegeven voor het wennen. Verder adviseren we u om knuffels en speelgoed zoveel mogelijk thuis te laten, om het risico van kwijtraken of beschadiging te verkleinen.

Huisdieren
Sommige kinderen zijn allergisch voor bepaalde huisdieren. We vragen u daarom geen dieren mee te nemen naar de buitenschoolse opvang.

Zonnebrand
Ook wanneer het warm is, spelen we graag buiten met de kinderen. Wij smeren de kinderen ’s middags zelf in met zonnebrand factor 50. Mocht u een andere factor willen, verzoeken wij u dit mee te geven aan uw kind.

Overige afspraken
Als u verhinderd bent om zelf uw kind op te halen en u laat een ander uw kind ophalen, geef dit dan altijd door aan de groepsleiding. Wij geven uw kind anders niet mee. Wanneer uw kind door een minderjarig persoon opgehaald wordt, moet er vooraf schriftelijke toestemming gegeven worden, middels dit formulier. Dit formulier is voor incidenteel gebruik.

Uitstapjes
Soms gaan we met de buitenschoolse opvang ergens naar toe, u krijgt hiervan tevoren altijd een mail over met informatie.