Peuteropvang

De peuteropvang is gehuisvest in de Brede School aan de Vivaldilaan 73. De peuteropvang wordt gehouden op twee dagdelen per week. U kunt uw voorkeurdagdelen invullen op het inschrijfformulier via onze site.

Spelenderwijs naar de basisschool
Is uw peuter bijna 2 jaar? Dan merkt u dat het de wereld om zich heen wil gaan ontdekken. Op de peuteropvang kan dat. Uw kind mag hier op vaste dagdelen komen spelen. Zo went uw kind niet alleen aan een nieuwe omgeving, maar leert het ook omgaan met andere peuters.
Al spelend leert uw peuter vaardigheden die het straks nodig heeft op de basisschool, zoals luisteren, iets vertellen, zingen, bewegen en knutselen met diverse creatieve materialen.
Wij bereiden uw peuter spelenderwijs voor op de basisschool, waardoor de overgang gemakkelijker wordt.

Wat kunnen wij u bieden?

  • Opvang voor peuters van 2 tot 4 jaar.
  • Opvangtijden zijn gelijk aan de basisschool.
  • Vroege en voorschoolse educatie VVE voor kinderen vanaf 2½ jaar.
  • Extra dagdelen bij een VVE indicatie.
  • Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang, waardoor u vergoeding krijgt via de belastingdienst.

Waarom is peuteropvang zo belangrijk?

  • Uw peuter speelt, ontdekt en leert met leeftijdgenootjes uit de buurt.
  • Krijgt ruime aandacht voor de algemene en motorische ontwikkeling.
  • Maakt kennis met woorden, cijfers, kleuren en vormen.
  • Peuteropvang creëert een geleidelijke overgang naar de basisschool.

Ons dagprogramma
Op de groep bieden wij naast de vrije momenten van spelen ook structuur aan. Er is een vast programma van eten, activiteiten en vrij spelen. Op de peuteropvang maken wij gebruik van de thema’s van ons VVE-programma Piramide, waarbij de ontwikkeling spelenderwijs gestimuleerd wordt.
Voor ons uitgebreide dagprogramma verwijzen wij u naar ons informatieboekje.

Het team
Op de groep zijn er dagelijks vaste pedagogisch medewerkers werkzaam, die minimaal in het bezit zijn van een MBO diploma Pedagogisch Werk. De medewerkers kenmerken zich door hun persoonlijke betrokkenheid en door professionele deskundigheid.  Zij spelen een heel belangrijke rol in de dagelijkse omgang met de kinderen en hun ouders.