Openingstijden

De peuteropvang is tijdens de schoolweken geopend (40 weken per jaar), behalve op de erkende feestdagen.

De tijden waarop u peuteropvang kunt afnemen zijn: 8.30 uur – 11.45 uur. Deze openingstijden zijn gelijk aan de schooltijden van de basisschool waarbinnen de peuteropvang wordt gegeven.

Vakantie en ziekte
Tijdens vakanties en bij ziekte van kinderen lopen de geplande opvangdagdelen gewoon door.
Is uw kind ziek, dan kan het niet worden opgevangen. Wij gaan hierbij uit van de richtlijnen van de GGD.

Vakantierooster
Gedurende de schoolvakanties is de peuteropvang gesloten. De actuele data van de schoolvakanties kunt u in ons informatieboekje teruglezen.