Wat u moet weten

Zieke kinderen
Voor zieke kinderen is het niet prettig om naar de opvang te komen. Daarnaast kunnen wij de aandacht en verzorging die een ziek kind nodig heeft niet bieden. Ook moeten we natuurlijk denken aan risico’s van besmetting. Om deze reden mag uw kind niet naar de opvang worden gebracht als het koorts heeft boven de 38.5 graden. Mocht uw kind tijdens de opvang hoge koorts krijgen of een ander ziektebeeld vertonen dan zullen wij u altijd bellen op één van de telefoonnummers zoals ingevuld op het inschrijf-en intakeformulier.

Uw kind kan niet naar de opvang bij;

  • Diarree en braken
  • Koorts
  • Mazelen en bof

Wij adviseren u om uw kind pas naar de opvang te doen als het een dag koortsvrij is geweest of geen klachten meer vertoont van braken of diarree. Het kan zijn dat uw kind medicijnen nodig heeft, daarvoor is het gewenst om een overdracht formulier medicatie in te vullen en te ondertekenen. Zonder overdracht formulier zullen wij geen medicatie toedienen.

Kleding
Trek uw kind makkelijk zittende kleding aan waarin hij of zij veilig kan spelen en die vies mag worden. Vermijd bijvoorbeeld lange koordjes aan kleren; die maken het spelen onveilig. Daarnaast is het makkelijk om een setje extra kleren mee te geven, zodat we hem of haar na een ongelukje kunnen verschonen. Komt hij of zij thuis met een vlek op de kleding? Dit hoeft geen probleem te zijn, want we werken met uitwasbare materialen en producten. U kunt de vlekken het best eerst uitspoelen met koud water en daarna de kleding wassen. Wij verzoeken ook de jassen van de kinderen te voorzien van naam. Let er op dat eventuele mutsen, sjaals of handschoenen in de jas of tas zitten, zodat deze niet kwijt kunnen raken.

Sieraden
Het dragen van sieraden bij kinderen van 0 tot 4 jaar kan bij het spelen en slapen risico’s met zich meebrengen, zoals;

  • Een sieraad kan los raken en komt in de mond/neus/oor van het kind terecht.
  • Een sieraad kan ergens achter blijven haken, waardoor letsel ontstaat.

Wanneer uw kind toch sieraden draagt gedurende de opvang, moet u schriftelijk verklaren dat u op de hoogte bent dat het dragen van sieraden bij een kind risico’s kan geven tijdens de opvang, waardoor er een gevaarlijke situatie kan ontstaan. En dat u de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eventuele meegebrachte risico’s en onveilige situaties die kunnen ontstaan op u neemt.

Huisdieren
Sommige kinderen zijn allergisch voor bepaalde huisdieren. We vragen u daarom geen dieren mee te nemen naar de opvang.

Aansprakelijkheid
Eigenwijs draagt geen aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van persoonlijke artikelen of kleding, schoeisel en dergelijke. Het is belangrijk om kleding en knuffels te merken van de naam van uw kind.

Afmelden
Wanneer een kind niet kan komen wegens ziekte of om andere reden, dient u uw kind in de ouderapp vóór 9 uur af te melden. Absentie als gevolg van ziekte of om andere reden komt niet voor compensatie in aanmerking.

Ophaalbevoegdheid
Als het kind door iemand anders wordt gehaald of gebracht dan de ouder, dient dit vooraf mondeling dan wel schriftelijk aan de pedagogisch medewerker te worden gemeld. Een kind wordt nooit aan een voor ons onbekend iemand meegegeven. In principe geven wij kinderen op de opvang niet mee aan minderjarige kinderen (tot 18 jaar). Indien u als ouder, dit wel wenst, dient u vooraf dit formulier te ondertekenen en af te geven aan de groepsleidsters. Dit formulier is voor incidenteel gebruik.