Buitenschoolse opvang op 3 locaties Locatie Deltalaan - Anne de Vriesschool Christelijke visie en kindgericht Kwalitatieve en professionele opvang Locatie Prickwaert Opvang op 4 locaties in Sliedrecht Locatie Valkweg - Prins Willem-Alexanderschool Uw kind staat centraal Al spelend vaardigheden leren Vaste pedagogische medewerkers Locatie Vivaldilaan - Anne de Vriesschool Opvang voor iedereen

Over ons

Wie zijn wij?

Eigenwijs biedt opvang vanuit een christelijk perspectief aan alle kinderen, onafhankelijk van welke geloofs- of culturele achtergrond.

Vanuit onze christelijk visie zien wij kinderen als kostbaar. Voor ouders betekent dit dat zij ervan op aan kunnen dat hun kind in goede handen is. Ons team bestaat uit medewerkers die onze identiteit onderschrijven, uitdragen en voorleven.

Kenmerkend voor onze opvang is dat er naast professionaliteit, een prettige, gemoedelijke sfeer, waar de kinderen zich welkom en ‘thuis’ voelen, zodat elke opvang dag voor hen leuk is om erop terug te kijken. Kinderen kunnen zich bij Eigenwijs samen met andere kinderen ontwikkelen in hun eigen tempo. Daarnaast vinden wij het belangrijk om naast groepsactiviteiten aandacht te hebben voor het individuele kind.

Onze pedagogische kwaliteit is gebaseerd op de vier opvoedingsdoelen van Marianne Riksen-Walraven uit de Wet Kinderopvang.

Vrij vertaald naar het kind kun je dan spreken van:

  • Kijk, ik mag er zijn
  • Kijk, ik kan het zelf
  • Kijk, we doen het samen
  • Kijk, ik ben een goed, lief kind