Kwaliteit

Eigenwijs Kinderopvang staat voor kwalitatief hoogwaardige opvang met goed opgeleide medewerkers. Om die reden voldoen wij aan de wet en regelgeving die de Wet Kinderopvang voorschrijft, waaronder:

  • Wet Kinderopvang
  • Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang
  • Convenant Kwaliteit Kinderopvang, waar onder andere afspraken staan over het pedagogisch beleidsplan, kind aantal per pedagogisch medewerker en omvang stamgroep

Deze wet en regelgeving hebben wij verwerkt in ons pedagogisch beleids-en werkplan en met betrekking tot de criteria Veiligheid en Gezondheid zijn protocollen opgesteld. In deze protocollen is stapsgewijs uitgelegd hoe er veilig en gezond wordt gewerkt op de groep.
Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie opgesteld waarin Veiligheid en Gezondheid wordt verwerkt.

Controle veiligheid
De kinderopvang staat onder toezicht van de gemeente.
De GGD inspecteert de locatie en bekijkt documenten, voert gesprekken met personeel en stelt een inspectierapport op.
De brandweer controleert de veiligheidsprocedures.

Personeel
Eigenwijs heeft oog voor kind en kwaliteit, dit kan uiteraard niet zonder goed opgeleid en kundig personeel. Elke pedagogisch medewerkers heeft:

  • Minimaal een afgeronde beroepsgekwalificeerde opleiding
  • Actuele kennis van kinder-EHBO
  • Een verklaring Omtrent Het Gedrag

Naast de juiste opleiding vind Eigenwijs Kinderopvang het belangrijk dat haar personeel liefde heeft voor het kind en het vak.

Calamiteiten
Eigenwijs Kinderopvang wil veiligheid binnen haar locatie.  Om voorbereid te zijn op situaties die buiten haar macht liggen oefenen we regelmatig met de kinderen het ontruimen van het gebouw.
Op elke groep zijn er een aantal bedrijfshulpverleners, er zijn afspraken over de dagelijkse verantwoording en hun vervanging.

Op elke groep is dagelijks een lijst en hangt er een planbord met daarop de kinderen die er op dat moment zijn. Van alle ingeschreven kinderen zijn de relevante gegevens ter plekke beschikbaar, waarop het privacyreglement van toepassing is.