Kwaliteit

Eigenwijs Kinderopvang staat voor kwalitatief hoogwaardige opvang met goed opgeleide medewerkers. Om die reden voldoen wij aan de wet en regelgeving die de Wet Kinderopvang voorschrijft, waaronder:

  • Wet Kinderopvang
  • Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang
  • Convenant Kwaliteit Kinderopvang, waar onder andere afspraken staan over het pedagogisch beleidsplan, kind aantal per pedagogisch medewerker en omvang stamgroep

Deze wet en regelgeving hebben wij verwerkt in ons pedagogisch beleids-en werkplan en met betrekking tot de criteria Veiligheid en Gezondheid zijn protocollen opgesteld. In deze protocollen is stapsgewijs uitgelegd hoe er veilig en gezond wordt gewerkt op de groep.
Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie opgesteld waarin Veiligheid en Gezondheid wordt verwerkt.

Pedagogisch beleidsmedewerker
Eigenwijs kinderopvang heeft 1 pedagogisch beleidsmedewerker. Zij wijzigt en implementeert nieuwe beleidsstukken. Het beleidsplan pedagogisch beleidsmedewerker is op te vragen bij de directie.

Pedagogisch coaches
Eigenwijs kinderopvang heeft 4 pedagogisch coaches. De coach coacht de pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden. Hierbij houdt zij rekening met de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid. Op deze manier zorgt de pedagogisch coach voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Een coach begeleidt en traint de medewerker(s) bij de dagelijkse praktijkwerkzaamheden. Het beleidsplan pedagogisch coach is op te vragen bij de directie.

HBO’er in de VVE
Vanaf januari 2022 zijn alle gemeenten verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker in te zetten op hbo werk- en denkniveau in de VVE. Deze HBO’er in de VVE richt zich op de ontwikkeling en implementatie van het beleid en de coaching van beroepskrachten VE. Eigenwijs kinderopvang heeft 1 HBO’er in de VVE.

Controle veiligheid
De kinderopvang staat onder toezicht van de gemeente. De GGD inspecteert de locatie en bekijkt documenten, voert gesprekken met personeel en stelt een inspectierapport op. De brandweer controleert de veiligheidsprocedures.

Personeel
Eigenwijs heeft oog voor kind en kwaliteit, dit kan uiteraard niet zonder goed opgeleid en kundig personeel. Elke pedagogisch medewerkers heeft:

  • Minimaal een afgeronde beroepsgekwalificeerde opleiding
  • Actuele kennis van kinder-EHBO
  • Een verklaring Omtrent Het Gedrag

Naast de juiste opleiding vind Eigenwijs Kinderopvang het belangrijk dat haar personeel liefde heeft voor het kind en het vak.

Calamiteiten
Eigenwijs Kinderopvang wil veiligheid binnen haar locatie.  Om voorbereid te zijn op situaties die buiten haar macht liggen oefenen we regelmatig met de kinderen het ontruimen van het gebouw.
Op elke groep zijn er een aantal bedrijfshulpverleners en er zijn afspraken over de dagelijkse verantwoording en hun vervanging.