Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de in de wet kinderopvang gestelde kwaliteitseisen. Alleen als een kinderopvangvoorziening in het LRK staat, is er mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.

Ouders die kinderopvangtoeslag aanvragen zijn verplicht een LRK-nummer in te voeren.

De LRK-nummers van de diverse locaties van Eigenwijs Kinderopvang zijn :

Kinderdagverblijf Eigenwijs – locatie Prickwaert: 150856507
Kinder- en Peuteropvang Eigenwijs, Anne de Vriesschool – locatie Deltalaan: 540065158
BSO Eigenwijs, Anne de Vriesschool – locatie Deltalaan: 523519394
Peuteropvang Eigenwijs – locatie Prins Willem Alexanderschool: 600341185
BSO Eigenwijs – locatie Prins Willem Alexanderschool: 109471908
Kinder- en Peuteropvang Eigenwijs, Anne de Vriesschool – locatie Vivaldilaan: 327655537
BSO Eigenwijs, Anne de Vriesschool – locatie Vivaldilaan: 628107110