Buitenschoolse opvang op 3 locaties Locatie Deltalaan - Anne de Vriesschool Christelijke visie en kindgericht Kwalitatieve en professionele opvang Locatie Prickwaert Opvang op 5 locaties in Sliedrecht Locatie Valkweg - Prins Willem-Alexanderschool Uw kind staat centraal Al spelend vaardigheden leren Locatie Merwestraat - Oranje-Nassauschool Vaste pedagogische medewerkers Locatie Vivaldilaan - Anne de Vriesschool Opvang voor iedereen

Sluiting kinderopvangcentra

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Zoals u wellicht al vernomen heeft, is vanmiddag het besluit gevallen dat de scholen en kinderopvangcentra gesloten zullen worden om de strijd met het Coronavirus aan te gaan.

Wij zijn als kinderopvangorganisatie verplicht om de aanwijzing van het bevoegd gezag op te volgen.

Dit betekent concreet dat u vooralsnog in de periode van maandag 16 maart t/m 6 april 2020 geen gebruik kunt maken van onze kinderopvang, tenzij u recht heeft op noodopvang omdat u in een vitaal beroep werkzaam bent.

Door de overheid is een lijst opgesteld van de vitale beroepen, denk hierbij aan zorg, hulpdiensten, leerkrachten en pedagogisch medewerkers en verschillende takken van transport e.d.

Voorwaarde is dat beide ouders werkzaam zijn in een vitaal beroep en er geen beroep gedaan kan worden op uw directe omgeving.

Mocht u van mening zijn dat u recht heeft op noodopvang, dan dient u dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken bij pauline@eigenwijskinderopvang.nl.

We willen hierbij benadrukken dat ook voor de noodopvang de volgende maatregelen blijven gelden.

  • kinderen met klachten, zoals een neusverkoudheid en/of hoesten, en/of keelpijn en daarbij eventueel koorts mogen geen gebruik maken van de opvang. Dit geldt ook wanneer uw kind niet in een risicogebied is geweest of contact heeft gehad met een besmet persoon.
  • Indien uzelf klachten heeft, willen we u verzoeken onze kinderopvanglocatie ook niet te bezoeken en uw kind(eren) door iemand anders te laten brengen en halen.
  • kinderen die gedurende de dag één of meerdere van bovengenoemde symptomen krijgen, dienen zo spoedig mogelijk (binnen 1 uur!) opgehaald te worden.
  • kinderen die gebracht worden met één of meerdere van bovengenoemde symptomen, zullen geweigerd worden.

Het gaat om een uitzonderlijke situatie ontstaan door “overmacht”, wat maakt dat het een complex vraagstuk is met mogelijk verregaande gevolgen voor alle betrokkenen.

Komende periode zullen we gebruiken om zoveel mogelijk informatie en advies in te winnen. Hiervan zullen we u op de hoogte houden.

Uiteraard maakt het financiële vraagstuk hier een groot onderdeel vanuit. Zodra hier meer duidelijkheid over is, dan zullen we alle ouders hierover informeren middels een separate informatiebrief. Voorlopig willen we u dringend verzoeken aan uw betalingsverplichting te blijven voldoen.

Met vriendelijke groet,

Harold Verloop (Directeur)