Buitenschoolse opvang op 3 locaties Locatie Deltalaan - Anne de Vriesschool Christelijke visie en kindgericht Kwalitatieve en professionele opvang Locatie Prickwaert Opvang op 5 locaties in Sliedrecht Locatie Valkweg - Prins Willem-Alexanderschool Uw kind staat centraal Al spelend vaardigheden leren Locatie Merwestraat - Oranje-Nassauschool Vaste pedagogische medewerkers Locatie Vivaldilaan - Anne de Vriesschool Opvang voor iedereen

Update ontwikkelingen coronavirus

Beste ouders en/of verzorgers,

Dinsdag 31 maart jl. kondigde de overheid een verlenging van de huidige maatregelen aan tot en met 28 april 2020. En het is allerminst zeker dat daarna de sluiting direct wordt opgeheven.

Recht op noodopvang
Dit betekent concreet dat u in de periode tot en met 28 april 2020 geen gebruik kunt maken van onze kinderopvang, tenzij u recht heeft op noodopvang omdat u en/of uw partner in een vitaal beroep werkzaam bent. We kunnen u echter niet genoeg wijzen op de aanvullende voorwaarde dat het noodopvang blijft, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn.

Na het sturen van een mail naar pauline@eigenwijskinderopvang.nl zullen wij beoordelen of ook aan deze voorwaarde voldaan wordt. We willen u vragen het volgende te vermelden in uw mail; naam van uw kind en opvanglocatie, benodigde (extra) opvangdagen en het beroep van u en uw partner.

Maatregelen binnen de noodopvang
We willen hierbij benadrukken dat voor de noodopvang de volgende maatregelen blijven gelden.

  • Kinderen met klachten, zoals een neusverkoudheid en/of hoesten, en/of keelpijn en daarbij eventueel koorts mogen geen gebruik maken van de opvang. Dit geldt ook wanneer uw kind niet in een risicogebied is geweest of contact heeft gehad met een besmet persoon.
  • Indien uzelf klachten heeft, willen we u verzoeken onze kinderopvanglocatie ook niet te bezoeken en uw kind(eren) door iemand anders te laten brengen en halen.
  • Kinderen die gedurende de dag één of meerdere van bovengenoemde symptomen krijgen, dienen zo spoedig mogelijk (binnen 1 uur!) opgehaald te worden.
  • Kinderen die gebracht worden met één of meerdere van bovengenoemde symptomen, zullen geweigerd worden.

Nieuwe aangescherpte maatregelen

  • Heeft uw kind last gehad van één of meerdere symptomen, dan dient hij of zij minimaal 24 uur klachtenvrij te zijn voordat er weer gebruik gemaakt mag worden van de noodopvang.
  • Kinderen moeten bij de deur van de groepsruimte overgedragen worden, zodat ouders deze niet hoeven te betreden. U mag vooralsnog wel de hal betreden.
  • Wanneer 1 van de gezinsleden koorts of benauwdheidsklachten heeft, moet het hele gezin thuisblijven. Een uitzondering geldt voor iemand met een vitaal beroep die zelf geen klachten heeft. Heeft er slechts 1 ouder een vitaal beroep dan dient de andere ouder thuis te blijven en ook de kinderen op te vangen.

Compensatieregeling
We hebben u eerder geïnformeerd dat er een formulier ontwikkelt wordt om de gegevens te verstrekken die wij nodig hebben voor het terugbetalen van de eigen bijdrage. Dit formulier zou naar verwachting eind maart beschikbaar zijn. Wij hebben echter nog geen formulier of aanvullende informatie ontvangen. Zodra er meer bekend is, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

De compensatieregeling is door het kabinet in het leven geroepen voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag. Op onze peuteropvang zijn er echter ook kinderen waarvan 1 van de ouders niet werkzaam is of studeert. Zij betalen echter ook een eigen bijdrage. Er is nog geen duidelijkheid of deze ouders ook gecompenseerd zullen worden door de landelijk of gemeentelijke overheid. Mocht er voor deze ouders geen compensatie komen, dan zullen wij als kinderopvangorganisatie de gehele eigen bijdrage voor onze rekening nemen. We vinden het belangrijk dat ook deze ouders gecompenseerd worden en geen kosten hebben zolang de peuteropvang gesloten is, waardoor ook zij de rekening kunnen blijven betalen en verzekerd blijven van hun opvangplek.

Lager inkomen of verlies van uw baan
Mocht u door de crisis die is ontstaan door het Coronavirus (of om een andere reden) een lager inkomen hebben, dan doet u er goed aan om een lager (gezamenlijk) toetsingsinkomen voor 2020 door te geven aan de belastingdienst. U heeft dan namelijk recht op meer kinderopvangtoeslag waardoor uw eigen bijdrage de rest van het jaar lager uit zal vallen.

Mocht u onverhoopt uw baan verliezen, dan willen we u erop wijzen dat u vanaf de datum dat u uitdienst treedt nog 3 maanden recht heeft op kinderopvangtoeslag. In dat geval willen we u dringend verzoeken om het plaatsingscontract pas te beëindigen per de datum dat de kinderopvang weer open mag. Tot die datum is de opvang voor u namelijk gratis, maar zijn wij wel enorm geholpen met een extra betaalde factuur waardoor we onze omzetverlies enigszins kunnen dempen.
Uiteraard kunt u er ook voor kiezen het plaatsingscontract pas te beëindigen wanneer uw recht op kinderopvangtoeslag komt te vervallen, zodat u de mogelijkheid heeft om op zoek te gaan naar een nieuwe baan met behoud van uw opvangplek.

Wanneer u door het wegvallen van inkomen tijdelijk niet in staat bent om uw eigen bijdrage te betalen, dan verzoeken we u contact op te nemen met onze financiële administratie via info@eigenwijskinderopvang.nl
Aangezien u gecompenseerd zult gaan worden voor uw eigen bijdrage willen we u ook dan verzoeken om niet om deze reden de opvang stop te zetten, maar eventueel pas per de datum dat wij onze deuren weer zullen openen. Mocht u nog wel gebruik willen maken van onze opvang, dan is een betalingsregeling uiteraard bespreekbaar. We moeten elkaar helpen waar mogelijk!

Telefonische bereikbaarheid
Aangezien wij proberen ons kantoorpersoneel zo veel mogelijk thuis te laten werken kan het zijn dat wij minder goed telefonisch bereikbaar zijn op het telefoonnummer 0184-418418. We proberen ervoor te zorgen dat er dagelijks iemand aanwezig is tussen 9.00 en 15.00 uur.

Mochten u ons toch niet kunnen bereiken, dan is het goed om te weten dat onze noodopvanglocatie, de kinderopvang aan de Vivaldilaan is, en ook dagelijks telefonisch bereikbaar is tussen 7.00 en 19.00 uur. Zij zijn bereikbaar onder het telefoonnummer 0184-784014.

Mailen kan ook altijd naar info@eigenwijskindeorpvang.nl, waarbij we u wel willen vragen om rekening te houden met een langere reactietijd.

Tot slot willen we u bedanken voor het blijven betalen van de opvangkosten, waardoor ook wij aan al onze verplichtingen kunnen blijven voldoen. We hebben het volste vertrouwen dat we met elkaar deze crisis zullen overleven, zodat wij kinderopvang kunnen blijven aanbieden, nu en in de toekomst.

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking!

Met vriendelijke groet,

Harold Verloop
Directeur Eigenwijs Kinderopvang