Gebruik geneesmiddelen

Gebruikt uw kind geneesmiddelen? Informeer ons daar alstublieft over. We zijn terughoudend wat medische handelingen betreft. We werken volgens het protocol ‘Hoe te handelen met zieke kinderen’. Daarin staat ook dat het ons niet toegestaan is geneesmiddelen aan uw kind te geven, tenzij u als ouder daar uitdrukkelijk om vraagt en hiervoor schriftelijke toestemming geeft.
U geeft schriftelijke toestemming door het onderstaande formulier in zijn geheel in te vullen en af te geven aan de groepsleiding aan het begin van de opvang.

Formulier overeenkomst gebruik geneesmiddelen