Klacht indienen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de handelwijze van Eigenwijs Kinderopvang in een concreet geval of in het algemeen. Loopt u niet te lang rond met deze gevoelens, maar praat erover met één van de medewerkers of de directie van Eigenwijs Kinderopvang. Voor het schriftelijk indienen van een klacht kan het klachtenformulier ingevuld worden, zie ons klachtenreglement. De directie zal contact met u opnemen zodat u uw klacht verder kan toelichten.

Wanneer uw klacht nog niet weggenomen is, kunt u contact opnemen met de oudercommissie. Hiervoor kan er een mail gestuurd worden naar oc@eigenwijskinderopvang.nl

Blijft uw gevoel van ontevredenheid ook hierna groot, dan kunt u overgaan tot het formeel indienen van een klacht bij ‘De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen’. Eigenwijs Kinderopvang is hierbij aangesloten. Voor de website van de Geschillencommissie verwijzen wij u naar ons klachtenreglement.

Wilt u meer informatie download hier het klachtenreglement.