Oudercommissie

Eigenwijs kinderopvang hecht veel waarde aan een goede samenwerking met ouders. De oudercommissie vertegenwoordigt uw belangen met betrekking tot de opvang van uw kind. De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat op het kindercentrum gevoerd wordt door adviezen te geven. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo mag de oudercommissie advies uitbrengen over voorgenomen besluiten met betrekking tot de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de ondernemer, voedingsaangelegenheden en het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid, openingstijden, beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten, vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van leden van de klachtencommissie en de wijziging van de prijs van de kinderopvang. Minimaal vier maal per jaar vergadert de OC met de directie.

Eigenwijs kinderopvang heeft twee vormen van oudercommissies:

  • Lokale oudercommissie
    De lokale oudercommissie bestaat uit ouders van de desbetreffende opvanglocatie. De lokale oudercommissie bestaat uit twee leden; een voorzitter en een algemeen lid. De lokale oudercommissie komt tenminste één maal per jaar samen. De taken van de lokale oudercommissie zijn het assisteren en mede-organiseren van ouderavonden en themabijeenkomsten.
  • Centrale oudercommissie
    De centrale oudercommissie bestaat uit de voorzitters van de lokale oudercommissie en telt hierdoor 5 leden. De centrale oudercommissie stelt zich ten doel te participeren in het algemene beleid van Eigenwijs kinderopvang door een goede invulling te geven aan de door de verschillende oudercommissie gemachtigde onderwerpen om op deze wijze de kwaliteit van de opvang te waarborgen of te verbeteren. De centrale oudercommissie komt ten minste vier maal per jaar samen.

Het reglement van de oudercommissie is verkrijgbaar bij de directie. Wanneer u het reglement wilt inkijken kunt u een mail sturen naar harold@eigenwijskinderopvang.nl. Bent u geïnteresseerd in een functie binnen de oudercommissie dan kunt u een mail sturen naar harold@eigenwijskinderopvang.nl vermeld hierbij uw naam, naam van uw kind(eren) en voor welke functie u geïnteresseerd bent. Ook bij vragen en of opmerkingen mag u contact opnemen met bovenstaand mailadres.

U kunt de oudercommissie bereiken via mailadres oc@eigenwijskinderopvang.nl