Ziekte en ongevallen

De groepsleiding van Eigenwijs draagt de zorg en verantwoordelijkheid voor een grote groep kinderen. Wij willen graag de gezondheid en veiligheid van alle kinderen blijven waarborgen en vragen de ouders daarom om ons beleid serieus te nemen en bij twijfel telefonisch contact met ons op te nemen en hun kind niet bij voorbaat te brengen.

  • Een ziek kind kan niet worden toegelaten als het boven de 38 ®C koorts, een besmettelijke ziekte of ernstige diarree heeft. Bij twijfel worden de ouders verzocht graag eerst telefonisch contact met het dagverblijf op te nemen.
  • Wordt het kind tijdens het verblijf op Eigenwijs ziek en overstijgt de ziekte de zorg en de aandacht van de andere kinderen uit de groep, dan vragen wij de ouders het kind op te halen.
  • Bij ziekte is de mate van ziek zijn en de bijbehorende zorg en aandacht een indicatie om ouders te bellen.
  • Wanneer er een ongelukje gebeurt met het kind op Eigenwijs zullen wij de ouders daarover zo snel mogelijk informeren. Is het ongeluk van dien aard dat direct medisch hulp noodzakelijk is dan zullen wij een arts raadplegen. Er is altijd een leidster aanwezig die in het bezit is van een EHBO-diploma of een BHV-certificaat.

Ons gehele protocol ziekte en ongevallen kunt u hier lezen.